Inregelen en advies

 

Een ventilatie-installatie bestaat uit een unit, een kanalenstelsel, ventilatiemonden en raamroosters (voor een systeem C). De unit en de monden moeten op elkaar afgestemd worden. Daarvoor heb je de juiste gekalibreerde apparatuur nodig.

Als erkend ventilatieverslaggever gebruik ik exact dezelfde apparaten om het prestatieverslag op te stellen.

 

Voor de installateur

Legplan, debietberekening, dimensionnering van de leidingen, akoestische problemen,...

Altijd bereid u te adviseren.

Inregelen

Ik kan uw installatie voor u inregelen.

 

Voor de zelfplaatser

Zelf plaatsen, een tweede opinie of een onoverkomelijk probleem?

Aarzel niet contact op te nemen.

Hebt u zelf uw installatie geplaatst? Proficiat.

Ik regel voor u in en bezorg u een inregelverslag.

 

Een bestaande installatie

De schilder heeft alle mondjes in een kartonnen doos bijeen gegooid en u weet niet meer waar of hoe?

Opnieuw inregelen kan, zelfs als u niet meer over ontwerpdocumenten beschikt.

De installatie is ontregeld? Een of meer monden fluiten? U hoort de unit tot in uw slaapkamer?

Veel van deze problemen kunnen verholpen worden door de installatie opnieuw in te regelen...

 zonder breekwerk.

 

Wat doen ik niet?

Installeren, monteren, verplaatsen, herstellen, enz. is het werk van de installateur.